Teamcoaching

Teamcoaching

Vlot samenwerken is uitdagend, omdat teamleden verschillende persoonlijkheden en belangen hebben. Het is belangrijk dat teamleden naar een gedragen gemeenschappelijk doel werken en eigenbelang weten te overstijgen. Twistpunten constructief bespreken is noodzakelijk en veronderstelt goede communicatie en vertrouwen. Vertrouwen bouw je door elkaars sterkten en werkpunten te herkennen en te bespreken.

Jezelf en elkaar leren kennen

Jezelf en je collega’s kennen is de start van een goede samenwerking. We vertrekken bij een teamcoaching vaak met een persoonlijkheidsanalyse – bijvoorbeeld de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) of een ander instrument naar keuze. Daarna gaan we samen aan de slag met je teamleden.

We vertrekken vanuit een positief perspectief: ieders unieke sterkten ontdekken en verder ontwikkelen en toepassen. We begeleiden je team in het bespreken van de verschillen zodat teamleden wederzijds respect en waardering krijgen voor elkaars bijdrage.

Verbindende communicatie

Jezelf en anderen leren kennen kan confronterend zijn. Heldere en eerlijke communicatie is dan onontbeerlijk. Het is onze specialiteit om moeilijke, conflictueuze thema’s bespreekbaar te maken. We bieden je team verschillende werkvormen aan om constructief meningen uit te wisselen, de communicatie te verbeteren en onderling vertrouwen verder uit te bouwen.

Werken aan een gemeenschappelijk doel

Het succes van je team is gebaseerd op het werken naar een gemeenschappelijk doel. Samen met de leider en het team definiëren we de gemeenschappelijke doelen, zodat deze helder en gedragen zijn. We formuleren rolverdelingen, waarbij ieder individu eigen verantwoordelijkheden draagt en de kans krijgt om zijn of haar talenten in te zetten.

Door te werken aan teamcohesie werkt je team effectiever samen, het deelt sneller informatie, is innovatiever en wendbaarder. Teamleden zijn tevredener.

Wanneer ?

Teamcoaching kan gericht zijn op je directie- of managementteam of op een afdeling binnen je organisatie, altijd met ondersteuning van de leidinggevende.

  • Je managementteam is een groep individuen, maar geen team.
  • Je wil een team zelfsturend maken en daarin begeleiden
  • Je wil een team dat nieuw is samengesteld een goede start geven
  • Je wil je team dat door de drukte mekaar is kwijtgespeeld terug verbinden
  • Je ervaart spanningen in het team die je wil bespreekbaar maken
  • Je wil innovatie stimuleren door een sfeer van vertrouwen te bouwen tussen de teamleden

Case teamcoaching. Lees meer..