Leiderschapstraining

Leiderschapstraining

Een leiderschapstraject bij Amazo bestaat uit maatwerk en is meestal een combinatie van groepstraining en individuele coaching. Volgende thema’s kunnen aan bod komen in verschillende opeenvolgende modules. We kijken in samenspraak naar de meest geschikte benadering voor jouw organisatie.

Opleiding ‘Leiderschap begint bij jezelf’
Verschillende mensen in eenzelfde werkomgeving leidt soms tot misverstanden of miscommunicatie. Via het persoonlijkheidsmodel Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) helpen we je zelfkennis te vergroten en een stevige basis te vormen om te groeien in leiderschap, communicatie, conflicthantering en begeleiden van verandering.

Opleiding ‘Verbindende communicatie’
Je aanpak heeft het meeste effect als je zelf een duidelijke positie inneemt en als u zich ook afstemt op de ander. Amazo leert je technieken om je boodschap op een constructieve manier over te brengen. Je oefent in actief luisteren, respectvolle feedback te geven en af te stemmen over wat je wilt zien veranderen.

Opleiding ‘Situationeel leidinggeven’
In deze module ontdek je hoe je leidinggeven weerspiegelt op je medewerkers en collega’s. Je maakt kennis met verschillende leiderschapsstijlen en wanneer en bij wie je welke stijl het beste kan inzetten. Je oefent gesprekstechnieken om je medewerkers beter te motiveren.

Opleiding ‘Coachend leidinggeven’
Enkel door een kwaliteitsvolle verbinding op menselijk vlak ontstaat een basis van waaruit je impact hebt als coach. Amazo toont hoe je vanuit authentiek contact een vertrouwensrelatie opbouwt met je collega’s en team. Je leert omgaan met weerstanden en hoe je je medewerkers kan aanzetten tot verandering. Je oefent in het voeren van coachende gesprekken die medewerkers doen groeien.

Opleiding ‘Een team leiden’
Een hecht team kan meer dan de som van de individuen. Hoe haal je het beste uit je team? Door het onderling vertrouwen te versterken, is er ruimte om ieders talenten in te zetten en een positieve werksfeer te scheppen. Amazo geeft je inzicht in groepsdynamiek en leert methodieken aan om de samenwerking en het vertrouwen in teams nog meer te vergroten.

Opleiding ‘Begeleiden van verandering’
Als leidinggevende ben je voortdurend bezig mensen te begeleiden in een verandering. Hoe creëer je betrokkenheid van in het begin? Hoe kan je medewerkers positief motiveren? Hoe ga je om met weerstanden? Verschillende persoonlijkheden hebben andere ondersteuning nodig. We brengen je inzichten en oefeningen om aan de hand van reële cases je vaardigheden als change agent te versterken.

Wanneer ?
Je wil al je leidinggevenden ontwikkelen in een groepstraject
Je wil een gemeenschappelijke taal rond leiderschap in je organisatie
Je wil persoonlijke effectiviteit bij medewerkers versterken door meer zelfkennis
Je wil een feedbackcultuur installeren
Je wil motivatie en engagement versterken
Je wil leidinggevende vaardigheden versterken als ondersteuning voor een veranderingstraject

Case Leiderschapstraject bij VLS. lees meer..