Organisatieverandering

Organisatieverandering

Zijn je medewerkers betrokken ? Kan iedereen het beste van zichzelf geven in je organisatie?  Amazo werkt met het management van je organisatie aan een hechtere samenwerking, een  structuur die motiveert en inspirerend leiderschap. De essentie is het versterken van connectie. Wanneer medewerkers zich verbonden voelen met de missie  van je bedrijf en wanneer ze met elkaar en met het management een constructieve dialoog aangaan heb je de basis voor een  sterke organisatie. We helpen dit waar te maken.

Werken aan cultuur en structuur

Met ruim 20 jaar ervaring als organisatiecoach , zijn we expert geworden in het werken aan een gezonde en levendige organisatie.  We kijken naar de  structuur en de cultuur: wie geeft leiding, wat zijn ieders verantwoordelijkheden, hoe verloopt de  communicatie, wat is de sfeer ?  We plannen interventies op verschillende niveau’s die een cultuur van betrokkenheid, vertrouwen en open feedback installeren. Werken aan persoonlijke verbinding is daarbij onze belangrijkste sterkte. We adviseren waar nodig om structuren en processen bij te sturen.

Een goede leider geeft richting en maakt een sterk team

We zijn vertrouwenspersoon en  sparringpartner voor je managementteam.  We coachen je leidinggevenden in het waarmaken van de verandering in de dagelijkse werking.  We helpen bij het formuleren van een duidelijke en inspirerende visie . We ondersteunen leidinggevenden in het versterken van cohesie en betrokkenheid in hun team. We zijn aanspreekbaar bij onverwachte hindernissen of conflicten als coach en begleider.

Vertrouwen en verbinding als basis voor samenwerking

Als medewerkers de vrijheid krijgen om zelf mee te denken en invloed kunnen uit oefenen op wat er gebeurt binnen hun organisatie, voelen ze zich meer betrokken en beter gewaardeerd. Voor een duurzame verandering faciliteren we dialoog met medewerkers op alle niveau’s. We ondersteunen management in het installeren van aan open feedbackcultuur .  Zo ontstaat meer transparantie en meer  betrokkenheid.

Wanneer ?

  • Je wil zelforganiserend teamwerk in je organisatie implementeren
  • Je wil een cultuurverandering op gang brengen in lijn met de waarden van je bedrijf
  • Je zoekt voor  een digitale transformatie begeleiding in de menselijke kant van het veranderproces
  • Je wil een wendbare organisatie
  • Je wil een cultuur van open feedback en vertrouwen
  • Je wil een innovatie  stimuleren in je organisatie
  • Je wil een Agile werkwijze implementeren .

Case organisatieverandering – Lees meer..